Meist

Alustasime oma tegevust 2015. aastal. Sõna “cito” tuleneb ladina keelest ja tähendab “kiiresti, ruttu”.

Meie senised teetähised:

* 2015 – esimene riigihanke võit
* 2016 – koduõendusteenuse osutamine Politsei- ja Piirivalveameti kinnipidamiskeskuses
* 2018 – perearstiteenuse pakkumine PPA kinnipidamiskeskuses
* 2019 – sisenemine erihoolekande turule tänu riigihanke võidule neljale erihoolekandekodule õendusteenuse pakkumiseks
* 2019 – koostöö algus Tervise Arengu Instituudiga: asendusravi teenuse pakkumisene Tallinna Arestimajale
* 2020 – ambulatoorse õeteenuse osutamine MTÜ Convictus kahjude vähendamise keskuses Tallinas, aadressil Lastekodu 6
* 2021 – opioidisõltuvuse asendusravikliiniku avamine Tallinnas, aadressil Punane 18c.

Tänu CitoMed OÜ juhataja ja õendusjuhi pikale akadeemilisele tööle oleme alustamas erinevate koolituste ettevalmistamist. Ühtlasi unistame uuendusmeelsete tugiprogrammide maaletoomisest ning sõltuvuste alase teavitustöö tegemisest Eesti ühiskonnas.